Gezakt Door VWO Examen Frans?! Dat Kan Dus Nog Weleens Worden Herzien

Browse By

Een eindexamen dat veel en veel te moeilijk was: de frustratie van heel scholieren! En dan ook nog zakken: super oneerlijk! We klagen ons suf bij LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren), maar ja, wat bereik je daar nou helemaal mee. Nu is voor het eerst het College voor Toetsen en Examens (CvTE) aangeklaagd. Payback time!

Een scholiere uit Breda (18) heeft haar diploma nét niet gehaald, door een slecht cijfer voor het zwaar bekritiseerde examen Frans. De klachten stroomden binnen, zelfs leraren vonden het niveau veel te hoog. Na behandeling van de klachten werden drie vragen bijgesteld; deze kregen een aangepast correctievoorschrift. Op vraag 15 bleken meerdere antwoorden mogelijk, waardoor de Bredase scholier, die anoniem wil blijven, deze ineens ook goed had!

Via Giphy

You’re kidding me

Ze was helemaal blij en dacht dat ze nu geslaagd was -ja, ze was écht op het nippertje gezakt-, maar helaas: de CvTE gaf iedereen die de tweede mogelijkheid op de vraag 0,1 punt compensatie op het eindcijfer. En dat was dus minimaal en niet genoeg voor de scholiere- was het o,15 geweest, dan was ze geslaagd. De redenering van de CvTE was dat het examen nu makkelijker was geworden, maar daar is de advocaat van de scholiere het niet mee eens. Hij wil nu dat ‘de rechter vaststelt dat het CvTE een hoger aantal punten had moeten toekennen, en dat vervolgens gaat doen’.

Je snapt dat we jullie op de hoogte houden van de uitkomst, want als de rechter dat ook echt doet, dan zullen veel meer leerlingen hun resultaat kunnen aanvechten!

3 thoughts on “Gezakt Door VWO Examen Frans?! Dat Kan Dus Nog Weleens Worden Herzien”

  1. Trackback: 토토사이트
  2. Trackback: where is the best place to buy affordable human hair wigs at a low price
  3. Trackback: nirvana t shirt

Comments are closed.

Ben je benieuwd wat Future Rebelz nog meer doet? Check dan onze zakelijke pagina!Bezoek Business@Future Rebelz
+ +